Magasinpost

Når du skal sende f.eks. kataloger, brochurer og blade til en stor gruppe modtagere samtidigt, kan du vælge at bruge Magasinpost. Hvilken produktvariant, du skal vælge, afhænger blandt andet af, hvor tit magasinet udkommer og oplagets størrelse.

Porto Partner kan tilbyde op til 10% rabat på magasinpost via Postnord.

Sorteret magasinpost:

Sorteret magasinpost indleveres til Postnord i adresseret og sorteret omdelingsrækkefølge jævnfør den vaskede adressefil, som jeres trykkeri får via Porto Partner. Forsendelserne omdeles over 3 hverdage, f.eks. mandag-onsdag.

Med Sorteret magasinpost har I mulighed for, at medtage indstik i magasinet, hvad enten indstikket er af papir eller andet materiale, samt at foretage segmentering, hvis I har information, der skal målrettes bestemte modtagere.